NIEUWS
13-05-2019:    Geslaagd voor Wedstrijdleider
Nieuws
Op 7 mei werd de opleiding Jeu de Boules Wedstrijdleider van de Nederlandse Jeu de Boules
Bond NJBB in Oss afgesloten. Van de tien deelnemers zijn er 9 geslaagd, waaronder Leo van
Tilburg (rechts op foto) en Wim Jeucken (links op foto) van JBC Venray 80.
Voor de cursus veel van huis, veel thuis mee bezig en her en der stage gelopen.  Het slagen
van deze cursus betekent dat men dan alle spel- en toernooiregels kent en er door hen op zal
worden toegezien dat een toernooi naar de regels wordt georganiseerd en gespeeld.
Niet alleen winst voor Leo en Wim zelf, maar zeker ook voor JBC Venray 80 en het hele Jeu de
Boules gebeuren in Venray.

Leo en Wim gefeliciteerd en veel succes als wedstrijdleider.
Wim Jeucken en leo van Tilburg