BESTUUR & ORGANISATIE
• Voorzitter :   Diny Janssen 06 - 23969610 * dinyjeucken@hotmail.com
• Secretaris :   Henny Direks 0478 - 585713 * henny.direks@ziggo.nl
• Penningmeester :   Edgar Ikkert 06 - 11400204 * edgar.ikkert@home.nl
• Wedstrijdzaken :   Frans van Erp 0478 - 581962 * van-erp12@home.nl
• Bestuurslid :   Jan van Els 06 - 10687977 * janvanels40@ziggo.nl
• Wedstrijdcommissie :   Frans van Erp 0478 - 581962 * van-erp12@home.nl
    Wim Jeucken 06 - 53358988 * willempie1949@kpnmail.nl
• Wedstrijdleider :   Frans van Erp 0478 - 581962 * van-erp12@home.nl
• Scheidsrechter :   Anton Biemans * antonbiemans@tiscali.nl
      Jos Janssen 077 - 3984869 * janssen533@home.nl
      Wim Jeucken 06 - 53358988 * willempie1949@kpnmail.nl
      Jacques v/d Wollenberg 06 - 13559093 * j.v.d.wollenberg@home.nl
• Trainer :   Raymond Pex 0478 - 511862 * raypex@home.nl
      Wim van de Meer   * wimvandemeer@kpnplanet.nl
• Leercoach :   Eef Zeelen 0478 - 584380 * eefzeelen@home.nl
• Beheer website :   Frans van Erp 0478 - 581962 * van-erp12@home.nl
BESTUUR
ORGANISATIE