BESTUUR & ORGANISATIE
• Wedstrijdcommissie :   Wim Jeucken 06 - 53358988 * wimjeucken@gmail.com
• Wedstrijdleider :   Leo van Tilburg 06 - 20719614 * leovantilburg@ziggo.nl
      Wim Jeucken 06 - 53358988 * wimjeucken@gmail.com
• Scheidsrechter :   Jacques v/d Wollenberg 06 - 13559093 * j.v.d.wollenberg1@gmail.nl
      Wim Jeucken 06 - 53358988 * wimjeucken@gmail.com
      Ronald Klomp 06 - 24474437 * klompronald@hotmail.com
• Websitebeheer :   Wim Jeucken 06 - 53358988 * wimjeucken@gmail.com
• Voorzitter :   Diny Janssen 06 - 23969610 * voorzitter.jbcvenray80@gmail.com
• Secretaris :   Geertjan Windemuller 0478 - 587227 * secretariaat.jbcvenray80@gmail.com
• Penningmeester :   Edgar Ikkert 06 - 11400204 * penningmeester.jbcvenray80.01@gmail.com
• Wedstrijdzaken :   Wim Jeucken 06 - 53358988 * wedstrijdzaken.jbcvenray80@gmail.com
• Bestuurslid :   Mirjam van den Reek 06 - 53493310 * algemeen.jbcvenray80@gmail.com
      Harm Kleuskens 06 - 10388873 * algemeen.jbcvenray80.02@gmail.com
      Ronald Klomp 06 - 24474437 * algemeen.jbcvenray80.03@gmail.com
BESTUUR
ORGANISATIE
JBC Venray 80