CONTRIBUTIE
De contributie voor onze vereniging JBC Venray 80 bedraagt € 30,- per jaar.
Dit is inclusief een NJBB wedstrijd-licentie.

Voor onze mooie bouledrome moeten we voorlopig jaarlijks € 100,- betalen aan de
stichting Bouledrome.
In totaal bedraagt de contributie dus € 130,- per jaar.
JBC Venray 80