KERMISTOERNOOI 2018
Op 8 augustus jl.hebben we ons jaarlijks terugkerend Kermistoernooi gespeeld.
Zoals voorafgaande jaren was de opkomst weer overweldigend en was het toernooi een groot succes.
Het weer was dit jaar prachtig en er werd enthousiast en sportief gestreden om de mooie prijzen.

Hieronder volgen de namen van de prijswinnaars. (voor een totaal overzicht, klik hier)
We hopen op 2 september op het Open Venrayse weer een talrijke opkomst te mogen verwachten.